Menü Bezárás

Hírlevél 4 – 2020

Tisztelt Horgásztársak!

Az egyesület vezetősége az alábbi tájékoztatókat adja ki:

1. Az egyesület éves rendes taggyűlését, a veszélyhelyzetre tekintettel, továbbra sem lehet megtartani. A veszélyhelyzet megszűnését követően a vezetőség intézkedni fog a taggyűlés összehívására.

2. Az egyesület 40 éves jubileuma alkalmából a vezetőség 40 nap időtartamra felfüggesztette a Horgászrend 11. pontjában meghatározott korlátozást. Eszerint 2020, május 24-én 23:00 óráig, időkorlátozás nélkül, minden nap 0-24 óra között lehet horgászni.

3. Pályázati támogatásból megkezdtük a nyugati oldali gyalogút felújítását. A munkavégzés következő üteme május 9-étől folytatódik. Ettől az időpontoktól kezdődően munkagépekkel fognak dolgozni, amitől a gyalogos közlekedés átmenetileg nehézkes lesz, illetve a gépek zaja zavarni fogja a horgászatot. Kérjük türelmüket, illetve ha lehet, kerüljék el a munkaterület közelében lévő horgászhelyek használatát!

4. Tájékoztatjuk a horgásztársakat, hogy a 2020 évi, szervezett tavaszi társadalmi munka elmarad.

Ugyanakkor több olyan feladat is van, amelyet szükséges lenne minél előbb teljesíteni. Kérjük a horgásztársakat, hogy az alábbi munkák teljesítésére jelentkezzenek és azokat kisebb, a veszélyhelyzetre tekintettel, 2-3 fős csoportban végezzék el!

  • A tó déli végén lévő gyalogút elhabolódásának megállítása, 1. ütem – a munka során 2-3 főnek, a vízben, vesszőfonat falat kell kialakítani egy kb. 10 és egy kb. 2 m-es szakaszon. A munka befejezési határideje: 2020.05.08.
  • A tó déli végén lévő gyalogút elhabolódásának megállítása, 2. ütem – a munka során 1-2 főnek, az első ütemben elkészült vesszőfonat mellé a vízbe nádgyökér csomókat kell végig elhelyezni. A munka befejezési határideje: 2020.05.08.
  • A gát déli végében lévő cserjés ritkítása, és az 53-as helynél lévő szemetes áthelyezése, 1-2 fő, befejezési határidő 2020.05.08.
  • Gyalogos híd építés – 3-4 fő építsen egy kb. 5 m hosszú gyaloghídat, a 47-es horgászhely felett, a felújított gyalogút végére, valamint egy kb. 2 m hosszú gyaloghídat a tó déli végén a Völgy patakra.
  • Villanyvezeték fektetés, 1 ütem – 2-3 fő, min.60 cm mélyre vezetéket kell elhelyezni a halőrház és az új híd közé. A munka határidejét az új híd építési munkái határozzák meg.
  • Villanyvezeték fektetés, 2 ütem – 1-2 fő, min.60 cm mélyre vezetéket kell elhelyezni a kültéri mosdó és az új horgászlak közé.
  • Villanyvezeték fektetés, 3 ütem – 2-3 fő, ki kell cserélni a halőrház és a színpad között lévő villanyvezetéket új vezeték lefektetésével min. 60 cm mélyre
  • Horgásziroda átrendezése – 2-3 fő, az iroda teljes kiürítése után újra be kell rendezni, takarítani, nyílászárókat javítani.
  • A fentieken felüli jelentkező esetén horgászhely karbantartási, elhabolás elleni védelem kialakítási, favágási és más egyéb feladatokat is tudunk kiadni.

Azoknál a munkáknál, ahol határidő nem került jelölésre, azokat a következő szervezett társadalmi munkáig kell elvégezni.

Kérjük a horgásztársakat, hogy dr.Jandó Zoltán elnöknél, a 06-20-491-4221-es telefonszámon jelentkezzenek a fenti feladatokra!

5. Tájékoztatjuk a horgásztársakat, hogy a május 23-ára tervezett horgászverseny és családinap, szintén a veszélyhelyzet miatt, elmarad. A helyzet javulását követően újratervezzük a programot és később tájékoztatást adunk a meghirdetésről.

6. Tájékozatjuk a horgásztársakat, hogy a vezetőség a Horgászrendben az alábbi módosítást hozta: A 7. pont utolsó mondata az alábbira változik: Orsó nélküli úszós készséggel, vagy kizárólag harcsa megfogására irányuló készséggel, illetve pergető horgászat során a kijelölt helyektől eltérni – a 4-es pontban leírt szabály keretein belül – engedélyezett.

7. Megkérjük a horgászokat, hogy a halak megóvása érdekében kerüljék a száraz magvakkal, főképp száraz kukoricával történő etetést. A felmelegedő vízben a pontyok nem tudják megemészteni a nagymennyiségben elfogyasztott száraz kukoricaszemeket és ez a pusztulásukhoz vezethet.

8. Horgásztavunkon rövidesen megszűnik a süllő- és csukatilalom, az érvényes halgazdálkodási tervünk alapján pontytilalom idén sem lesz.

9. Tájékozatjuk a horgásztársakat, hogy továbbra is szívesen fogadjuk az SZJA 1%-os felajánlásokat. Kérjük, hogy támogassák egyesületünket! Adószám: 19960476-1-20

                                                                                    Tisztelettel:

                                                                                                            Dr. Jandó Zoltán HHEP elnök