Horgászrend

Helyi és országos horgászrend

 Letölthető horgászrend

Horgászrend Haladás Horgászegyesület

 1. A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint ezen Horgászrend rendelkezéseit.
 2. A 2013. évi CII. törvény és a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet megsértése esetén a területi jegy minden esetben visszavonásra kerül, de az a helyi horgászrend rendelkezéseinek megsértése esetén is visszavonásra kerülhet!
 3. Kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az értük kiróható lehetséges szankciókról Egyesületünk honlapján tájékozódhat.

Horgászhelyek

 1. Horgászni csak a vízpartról lehet. Csónakból, vagy más vízi járműből, vízi eszközről; a völgyzáró gátról és a hídról horgászni illetve etetni TILOS! Kivételt képez a hídról való etetés és a hídról orsó nélküli horgászkészséggel vagy 1 m2-nél nem nagyobb hálóval való csalihal fogás céljából történő horgászás.
 2. Az Alsó tavon horgászni tilos.
 3. Fürdeni mindkét tóban TILOS! Ugyanakkor nem tiltott a vízbe belegázolással történő szákolás, ha ez a hal egészségének, vagy a horgászkészség épségének megőrzése érdekében elkerülhetetlen.
 4. A tavon kijelölt horgászhelyek vannak és kerülnek kijelölésre. A sorszámozott kijelölt horgászhelyen a horgászszerelék bejuttatását követően a fenekező és az orsóval szerelt úszós szereléknek a botját, bottartó eszközeit a horgászhelyet jelölő táblától jobbra-balra mért 5 m távolságon belül kell a vízparton elhelyezni. A hal fárasztása során törekedni kell arra, hogy a halat lehetőleg ugyanezen határon belül vegyük ki a vízből. Orsó nélküli úszós készséggel történő, vagy pergető horgászat során a kijelölt helyektől eltérni – a 4-es pontban leírt szabály keretein belül – engedélyezett.
 5. A vízparti fák, nád, sás, liliom és a vízi növényzet eltávolításával, levágásával, csonkolásával horgászhelyet kialakítani, vagy a meglévő helyeket kiszélesíteni TILOS!
 6. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni vagy folytatni tilos. A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni.
 7. Léki horgászat az országos horgászrend előírásainak megtartásával – saját felelősségére – engedélyezett.

Horgászati idő

 1. Horgászni lehet a téli időszámítás ideje alatt minden nap 06:00 órától 20:00 óráig. A nyári időszámítás ideje alatt hétfőn, kedden és szerdán 05:00 órától 23:00 óráig és csütörtök 05:00 órától vasárnap 23:00 óráig lehet horgászni. Ezen felül a nyári időszámítás ideje alatti hosszú hétvégék esetén az ünnepi hétvége első napján 05:00 órától az utolsó napon 23:00 óráig lehet horgászni.
 1. Általános horgászati tilalmat rendelhet el a vezetőség haltelepítésekkor, illetőleg a horgászhelyek többségét érintő horgászversenyek idejére a versenyben részt nem vevő horgászok részére. Az így elrendelt tilalom a hirdetőtáblán és a honlapon kerül közzétételre.
 2. Társadalmi munkák ideje alatt az éves területi engedéllyel rendelkező horgászoknak horgászni TILOS!

Fajlagos tilalmi idők

 1. Az országos horgászrend által előírt fogási naplóban olvasható tilalmi időket kell betartani az alábbi eltérésekkel.
 2. A csuka és a süllő tilalmi ideje február 1-től április 30-ig tart. Ezen időszak alatt harcsa megfogására irányuló horgászat engedélyezett azzal, hogy 20 cm-nél kisebb élőhallal vagy haldarabbal horgászni tilos, illetve pergető horgászat során csak egyágú horog használható és ezen módszerrel horgászni csak péntek, szombat, és vasárnap engedélyezett.
 3. A ponty az országos horgászrendben meghatározott fajlagos tilalmi ideje alatt is fogható és megtartható.
 1. A 2013. évi CII. törvény és a 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben foglalt méretkorlátozásoktól eltérően az alábbi fajok esetében az itt meghatározott méretkorlátozás érvényes: süllő: 40 cm, amur: 40 cm, csuka: 50 cm. Compót elvinni, megtartatni, szákban tartani TILOS! Más halfajok vonatkozásában az országos horgászrend előírásait kell betartani.
 1. A méretkorlátozással érintett halfajok közül az 5 kg-nál nagyobb súlyú békés halat, csukát, balint és süllőt elvinni, megtartani, szákban tartani TILOS! Ezen halakat a lehető leghamarabb vissza kell helyezni a vízbe.

Mennyiségi korlátozások

 1. Darabszám-korlátozás alá tartozó halfajok közé tartozik az országos horgászrendben előírt halfajok és az amur.
 2. A felnőtt horgász naponta legfeljebb 3 db darabszám-korlátozás alá tartozó halat foghat, ebből legfeljebb 2 db tartozhat egy fajhoz. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 5 kg-ot foghat.
 3. Az ifjúsági horgász naponta legfeljebb 1 db darabszám-korlátozás alá tartozó halat foghat. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 3 kg-ot foghat.
 4. A gyermek horgász a darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból hetente 1 db-ot, a darabszámkorlátozással nem védett halakból hetente 3 kg-ot foghat. A kedvezményes halasítás díjat fizető gyermek horgász halat nem tarthat meg. Más egyesület által kiadott állami jeggyel rendelkező gyermekhorgász területi engedély nélkül is horgászhat, de halat nem tarthat meg.
 5. A 24/48/72 órás általános területi jegyes horgász naponta legfeljebb 2 db darabszámkorlátozás alá eső halat foghat. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 5 kgot foghat.
 6. A 24/48/72 órás általános területi jegyes horgász ragadozó halat nem tarthat meg, ragadozó hal megfogására irányuló horgászati módszert nem használhat, bevetésre kész ragadozó hal megfogására alkalmas készséget nem tarthat magánál.
 1. A sportcélú területi jegyes horgász halat nem tarthat meg, ragadozó halra csak pergetéses módszerrel horgászhat.
 1. Haljelölővel jelölt halat elvinni, megtartani tilos, megfogása esetén méretadatait, fényképpel együtt meg kell küldeni a vezetőségnek.
 2. Az év során a felnőtt horgász összesen 25 db, az ifjúsági horgász 15 db, a gyermek horgász pedig 6 db darabszám-korlátozással védett halat tarthat meg, melyből felnőtt horgász esetében 5 db, ifjúsági és gyermekhorgász esetében 2 db tartozhat csuka vagy süllő halfajhoz. Darabszám-korlátozással nem érintett halakból a felnőtt horgász évente 40 kg-ot, az ifjúsági horgász 30 kg-ot, a gyermekhorgász 15 kg-ot tarthat meg. A kvóta elérésekor lehetőség van további keret váltására.

Egyéb szabályok

 1. A kifogott és elvinni, illetve visszaengedni kívánt hal tartására és kezelésére az országos horgászrendben előírtak megtartása kötelező.
 2. A horgászkészségre legfeljebb 2 db horog köthető.
 3. Horgászat közben a bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni tilos. A bevetett készséget átmenetileg – maximum 15 perc időtartamra – olyan személy is felügyelheti, akinek nincs érvényes területi engedélye, de van érvényes állami jegye, de ezen személy, a szükség esetén kivett horgászkészséget, újra nem vetheti be.
 4. A ragadózó halak horgászatánál különösen figyelni kell a halak kíméletére. A műcsalis (wobbler, villantó stb.) horgászat kivételével háromágú horgot használni TILOS! Szakáll nélküli vagy elnyomott szakállú horog használata az ajánlott, horogszabadító használata kötelező.
 5. Békés halak horgászatánál pontymatrac használata kötelező (kivéve 14. életév alatti horgászok esetében).
 6. A tó megközelítése során parkolni a tó északi végénél lévő nagy parkolóban, a keleti oldalon lévő kisparkolóban és a tó déli végénél, a Béke utcával szemben lévő parkolóban lehet. A vízpartra gépjárművel és segédmotor-kerékpárral még a kipakolás idejére sem engedélyezett megállni. A keleti oldalon kialakított kisparkolóban parkolni csak úgy lehet, hogy a leparkoláshoz és elinduláshoz még átmenetileg se haladjon vagy álljon a jármű a szántóföldön. Amennyiben a keleti oldali kisparkolóban már négy gépkocsi parkol, további gépkocsival várakozni nem engedélyezett, azzal a lehető legrövidebb időn belül el kell távozni.
 7. Az 1-5. horgászhelyek valamelyike, az egyesülettel bérleti jogviszonyban kerülő horgász részére, „Foglalt” feliratú táblával lefoglalható. Amennyiben nem bérlő horgász a foglalt jelzésű helyen kezdi meg a horgászatot, akkor azt legkésőbb a jelzés időpontjáig be kell fejeznie.
 8. A vízparton halat pucolni TILOS!
 9. Etetni csak horgászattal egy időben lehet.
 10. A 24/48/72 órás területi jegyes horgász, amennyiben a megtartott halakkal eléri a 23. pontban meghatározott kvótát és ugyanazon időszakra egy újabb területi jegyet vált, akkor a megfogható halak mennyiségére vonatkozó előírásokat az új jegyre vonatkozóan úgy kell tekinteni, mintha az időszakban halat még nem tartott meg.
 11. Az egyesület megbízása alapján eljáró társadalmi halőr, ezen horgászrend megsértése esetén, jogosult a napi, vagy éves területi engedélyt a horgásztól ideiglenesen bevonni, illetve a horgászrend megsértésével megtartott halat szabadon engedni.

2021


Halfajok méretkorlátozásai és tilalmi időszaka tavunkon

méretkorlátozás


 Országos Horgászrend itt!