Menü Bezárás

Horgászrend

Helyi és országos horgászrend

 Letölthető horgászrend

HELYI HORGÁSZREND

Érvényes:
2021. július 23-tól visszavonásig
a Pusztaszentlászlói víztározóra, víztérkód: 20-041-1-5
és Alsó-tóra, víztérkód 20-073-1-5

Tisztelt Horgásztársak!

Egyesületünk kezelésében lévő vízterületeken felnőtt, ifjúsági és gyermek horgász általános és sportcélú területi jeggyel horgászhat. A területi jegyeket éves, 72- 48- valamint 24 órás időszakra adjuk ki, melyek kizárólag a Pusztaszentlászlói víztározóra érvényesek. Az Alsó-tavon, egyedi vezetőségi engedéllyel, a nevelt halak fejlődésének vizsgálata céljából lehet horgászni.

I. Általános szabályozási előírások
1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend (OHR) és a helyi horgászrend (HHR) szabályait.
2. Ezen HHR az egyesület, mint halgazdálkodási hasznosító kezelésében lévő fenti halgazdálkodási vízterületeire és azokon valamennyi területi jegytípusára általánosan és speciálisan érvényes szabályok gyűjteménye, amely jogszabállyal, az OHR rendelkezéseivel és halgazdálkodási hatósági határozattal nem ellentétes.
3. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.
4. A horgászokmányok közül a HHR hatálya alá tartozó területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
5. A horgász köteles a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként a HHR-t, vagy annak kivonatát magánál tartani, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet és a HHR-t kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék képernyőjén a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni.
6. Szabálytalanság észlelése esetén bejelentés a 06-20-491-4221 telefonszámon az egyesület elnökénél és a 06-30-650-7524 telefonszámon a halőrök vezetőjénél tehető. Egyéb információk a www.pusztaszentlaszloito.hu oldalon érhetőek el.
II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások
7. Horgászni csak a vízpartról lehet. Csónakból, vagy más vízi járműből, vízi eszközről; a völgyzáró gátról és a hídról horgászni illetve etetni TILOS! Kivételt képez a hídról való etetés és a hídról orsó nélküli horgászkészséggel vagy 1 m2-nél nem nagyobb 2 hálóval való csalihal fogás céljából történő horgászás, valamint külön engedély birtokában az elektromos etetőhajó használata.
8. A tavon kijelölt horgászhelyek vannak és kerülnek kijelölésre. A sorszámozott kijelölt horgászhelyen a horgászszerelék bejuttatását követően a fenekező és az orsóval szerelt úszós szereléknek a botját, bottartó eszközeit a horgászhelyet jelölő táblától jobbra-balra mért 5 m távolságon belül kell a vízparton elhelyezni. A hal fárasztása során törekedni kell arra, hogy a halat lehetőleg ugyanezen határon belül vegyük ki a vízből. Orsó nélküli vagy harcsa megfogására irányuló úszós készséggel történő, vagy pergető horgászat során a kijelölt helyektől eltérni – a 7-es pontban leírt szabály keretein belül – engedélyezett.
9. A vízparti fák, nád, sás, liliom és a vízi növényzet eltávolításával, levágásával, csonkolásával horgászhelyet kialakítani, vagy a meglévő helyeket kiszélesíteni TILOS!
10. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni vagy folytatni tilos. A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni.
11. Az 1-5. horgászhelyek valamelyike, az egyesülettel bérleti jogviszonyban kerülő horgász részére, „Foglalt” feliratú táblával lefoglalható. Amennyiben nem bérlő horgász a foglalt jelzésű helyen kezdi meg a horgászatot, akkor azt legkésőbb a jelzés időpontjáig be kell fejeznie.
12. Az Alsó tavon – az egyesület vezetőségének egyedi engedélye nélkül – horgászni tilos.
13. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelése esetén köteles annak azonnali, a 6. pont szerinti telefonszámok valamelyikén történő bejelentésére.
14. A vízparton halat pucolni TILOS!
15. Fürdeni mindkét tóban TILOS! Ugyanakkor nem tiltott a vízbe belegázolással történő szákolás, ha ez a hal egészségének, vagy a horgászkészség épségének megőrzése érdekében elkerülhetetlen.
III. Speciális horgászrendi előírások
Horgászati idő
16. Horgászni lehet a téli időszámítás ideje alatt minden nap 06:00 órától 20:00 óráig. A nyári időszámítás ideje alatt hétfőn, kedden és szerdán 05:00 órától 23:00 óráig és csütörtök 05:00 órától vasárnap 23:00 óráig lehet horgászni. Ezen felül a nyári időszámítás ideje alatti hosszú hétvégék esetén az ünnepi hétvége első napján 05:00 órától az utolsó napon 23:00 óráig lehet horgászni.
17. Általános horgászati tilalmat rendelhet el a vezetőség haltelepítésekkor, illetőleg a horgászhelyek többségét érintő horgászversenyek idejére a versenyben részt nem vevő horgászok részére. Az így elrendelt tilalom a hirdetőtáblán és a honlapon kerül közzétételre.
18. Társadalmi munkák ideje alatt az éves területi jeggyel rendelkező horgászoknak
horgászni TILOS!
19. Léki horgászat az OHR előírásainak megtartásával – saját felelősségére – engedélyezett, ha a jég legalább 10 cm vastag, nem olvad és nem mozog. A horgász a kivágott léket a horgászat befejezése után köteles minden esetben jól láthatóan megjelölni.
Fajlagos tilalmi időszakok
20. Jogszabály és az OHR által előírt, a fogási naplóban olvasható tilalmi időket kell betartani az alábbi eltérésekkel.
21. A csuka és a süllő tilalmi ideje február 1-től április 30-ig tart. Ezen időszak alatt harcsa megfogására irányuló horgászat csak az alábbi korlátozásokkal engedélyezett. 20 cm-nél kisebb élőhallal vagy haldarabbal horgászni tilos. Pergető horgászat során csak egyágú horog használható és ezen módszerrel horgászni csak péntek, szombat, és vasárnap engedélyezett.
22. A ponty az országos horgászrendben meghatározott fajlagos tilalmi ideje alatt is fogható és megtartható.
23. Compót és koi pontyot elvinni, megtartatni, szákban tartani TILOS!
24. Haljelölővel jelölt halat elvinni, megtartani tilos, megfogása esetén méretadatait, fényképpel együtt meg kell küldeni a vezetőségnek.
Méretkorlátozások
25. Jogszabály és az OHR által előírt, a fogási naplóban olvasható méretkorlátozásoktól eltérően, az alábbi fajok esetében, az itt meghatározott méretkorlátozásokat kell betartani.

HalfajLegkisebb elvihető
méret
Legnagyobb elvihető
méret
Ponty30 cm5 kg
Fogassüllő40 cm60 cm
Balin40 cm70 cm
Csuka50 cm5 kg
Amur40 cm5 kg

Mennyiségi korlátozások
26. Darabszám-korlátozással érintett halfajok közé tartozik a jogszabály és az OHR által előírt, a fogási naplóban olvasható halfajok és az amur.
27. Napi mennyiségi korlátozások

Területi jegy fajtája

Darabszám-

védett halfaj egyede

korlátozással-

nem védett halak mennyisége

Felnőtt általános éves3 db (max. 2 db/halfaj) 5 kg
Ifjúsági általános éves1 db3 kg
Gyermek éves
(heti mennyiség)
1 db3 kg
24/48/72 órás általános 2 db 5 kg2 db5 kg

28. A 24/48/72 órás területi jegyes horgász, amennyiben a megtartott halakkal eléri a fenti pontban meghatározott mennyiségek valamelyikét és ugyanazon időszakra egy újabb területi jegyet vált, akkor a megfogható halak mennyiségére vonatkozó előírásokat az új jegyre vonatkozóan úgy kell tekinteni, mintha az időszakban halat még nem tartott meg.
29. Éves mennyiségi korlátozások

Területi jegy fajtája
 
Darabszám-korlátozással-
védett halfaj egyedenem védett halak
összesenebből csuka vagy fogasüllőmennyisége
Felnőtt általános éves25 db5 db40 kg
Ifjúsági általános éves15 db2 db30 kg
Gyermek éves6 db2 db15 kg

30. A sportcélú területi jegyes horgász halat nem tarthat meg, ragadozó halra csak pergetéses módszerrel horgászhat.
31. A kedvezményes halasítás díjat fizető és a 24 órás általános területi jegyes gyermek horgász halat nem tarthat meg.
32. A 24/48/72 órás általános területi jegyes horgász ragadozó halat nem tarthat meg, ragadozó hal megfogására irányuló horgászati módszert nem használhat, bevetésre kész ragadozó hal megfogására alkalmas készséget nem tarthat magánál.

IV. Halvédelmi előírások
33. A kifogott és elvinni, illetve visszaengedni kívánt hal tartására és kezelésére a jogszabályokban és az OHR-ben előírtak megtartása kötelező.
34. A horgászkészségre legfeljebb 2 db horog köthető.
35. Békés halak horgászatánál pontymatrac használata kötelező (kivéve 14. életév alatti horgászok esetében).
36. A ragadózó halak horgászatánál különösen figyelni kell a halak kíméletére. A műcsalis (wobbler, villantó stb.) horgászat kivételével háromágú horgot használni TILOS! Szakáll nélküli vagy elnyomott szakállú horog használata az ajánlott, horogszabadító használata kötelező.
37. Horgászat közben a bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni tilos.
38. Etetni csak horgászattal egy időben lehet.
V. Horgászetikai előírások
39. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.
40. A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése, a tapasztalatok átadása, az idős horgásztársak és a gyermekhorgászok támogatása.
41. A tó megközelítése során parkolni a tó északi végénél lévő nagy parkolóban, a keleti oldalon lévő kisparkolóban lehet. A vízpartra gépjárművel és segédmotor-kerékpárral még a kipakolás idejére sem engedélyezett megállni. A keleti oldalon kialakított kisparkolóban parkolni csak úgy lehet, hogy a leparkoláshoz és elinduláshoz még átmenetileg se haladjon vagy álljon a jármű a szántóföldön. Amennyiben a keleti oldali kisparkolóban már négy gépkocsi parkol, további gépkocsival várakozni nem engedélyezett, azzal a lehető legrövidebb időn belül el kell távozni.
VI. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik
42. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy
a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre,

b) róla – külön jogszabályi feltételek fennállása esetén – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet,

c) jogosulatlan horgászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabályszegés kapcsán kiszabott jogerős halvédelmi bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a HHR-ben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegy visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától az egyesület fegyelmi szabályzatának rendelkezései szerint eltiltható vagy egyéb szankció rendelhető el.

43. Az egyesület megbízása alapján eljáró társadalmi halőr a HHR megsértése esetén, jogosult a napi, vagy éves területi jegyet a horgásztól ideiglenesen bevonni, illetve a HHR megsértésével megtartott halat szabadon engedni.
44. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt
cselekmények és az eltiltás mértéke:

Érvényes területi jegy nélküli horgászat6 hónap – 1 év
Mennyiségi korlátozás megszegése2 – 4 év
Méretkorlátozás megszegése1 – 3 év
Horgászidőre vonatkozó rendelkezés
megszegése
3 – 6 hónap
Horgászhelyekre vonatkozó rendelkezés
megszegése
3 – 6 hónap
Megtartott hal fogási naplóba be nem
jegyzése
1 – 3 év
Egyéb helyi horgászrendi rendelkezés
megszegése
3 – 6 hónap

 

VII. Záró rendelkezések

45. Az egyesület, mint a területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal.
46. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.
47. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.
Pusztaszentlászló, 2021. július 22.

2021


Halfajok méretkorlátozásai és tilalmi időszaka tavunkon


 Országos Horgászrend itt!