Rólunk

Az egyesület adatai

Az egyesület neve:   Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló

Az egyesület rövidített elnevezése:   Haladás HE

Az egyesület székhelye:   8896 Pusztaszentlászló Kossuth Lajos utca 95.

Az egyesület képviselője:   Dr. Jandó Zoltán

Az egyesület adószáma:   19960476-1-20

Halgazdálkodási vízterületek:

a – Pusztaszentlászlói víztározó:   víztérkód: 20-041-1-5 / HRSZ: 038 / GPS: 46.643267, 16.833953

b – Alsó tó:    víztérkód: 20-073-1-5 / HRSZ: 027 / GPS: 46.645245, 16.829706

MOHOSZ nyilvántartási száma:   20-02-0000235

Bankszámlaszáma:   74000212-10004139

Az egyesület célja:

 • helyi horgászati lehetőség biztosítása
 • sporthorgászat népszerűsítése
 • szabadidő kulturált eltöltése
 • természeti értékek megőrzése, védelme
 • horgászhagyomány és etika megtartása
 • horgászismeretek gyarapítása
 • gyermekhorgász utánpótlás nevelése
 • környezet- és természetvédelem

Az egyesület tevékenysége:

 • horgászati feltételek megteremtése
 • bérhorgásztatás
 • horgászkörnyezet gondozása
 • vízterülethez tartozó létesítmények működtetése
 • horgászattal és az egyesületi élettel kapcsolatos ingatlanok fenntartása, működtetése

Az egyesület és a pusztaszentlászlói horgásztó története:

Az 1959-ben alakult pusztaszentlászlói Haladás Mezőgazdásági Termelő Szövetkezet és a söjtöri Alkotmány Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet egyesülésével 1973. január 1-ével Söjtör központtal létrejött a Deák Ferenc Mgtsz. A Pusztaszentlászlón működő kertészetének öntözővízzel való ellátására a Deák Ferenc Mgtsz. állami támogatással a Pusztaszentlászlón eredő Völgy patakra 1978 és 1980 között megépített völgyzárógáttal víztározót hozott létre.

A megépített víztározó horgászati célú hasznosítására 1980. április 9-én megalakult a termelőszövetkezeti tagok és a kedvezményezett tagok részvételével a „Söjtöri Tsz. Horgászegyesülete” nevű szervezet, melyet a Magyar Országos Horgász Szövetség (továbbiakban: MOHOSZ) 623 törzsszámmal nyilvántartásba vett.

1984-ben az egyesület a nevét „Haladás” Horgász Egyesület névre változtatta, míg a székhelyét Pusztaszentlászlóra helyezte át.

A nyolcvanas évek a kezdeti fejlesztések korszaka, amikor a közösség tevékenységét a kialakított víztározó környezetének horgászatra alkalmassá és turisztikai látványossággá tétele jellemezte. Szinte a teljes vízparton faültetési program folyt. 1980/81 telén elkészült az öbölt átszelő gyalogoshíd. Rendszeres haltelepítésekkel folyamatosan növelték a kifogható halak mennyiségét. 1982-ben a tótól északra elkészült a Horgásztanya, mely a horgásztársadalom központja, illetve nyaranta horgásztáborok otthona lett.

1989-es törvényi változásokat követően a Zala Megyei Bíróság az egyesületet „Haladás” Horgász Egyesület Pusztaszentlászló néven 1989. augusztus 16-i hatállyal 235/1989. nyilvántartási számon a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásába bevezette.

A horgászegyesület közgyűlése 1991. április 6-án 2/1991. sorszámú határozatával elfogadta az egyesület alapszabályát. Az elfogadott alapszabály az egyesület működési területének Pusztaszentlászló és Söjtör községek területét jelölte meg, mivel ezen településeken működő termelőszövetkezet, és a korábbi közös tanács támogatásával és a pusztaszenlászlói lakosság jelentős társadalmi munkájával jött létre a horgásztavat magába foglaló pusztaszentlászlói szabadidő központ.

1993 évtől a társadalmi igények és a jó szándékú együttműködés reményében az egyesület lehetővé tette a működési területen kívüli településeken lakó jelentkezők esetében is a tagfelvételt.

1998 évtől kezdődően, élve a földrajzi környezet adta lehetőséggel, a pusztaszentlászlói önkormányzattal való együttműködés keretében a Völgy pataknak közvetlenül a Válicka patakba való betorkolásától felfelé eső szakaszán egy újabb völgyzáró gáttal egy kisebb víztározó került kialakításra Alsó tó néven, kimondottan a horgászati lehetőség növelése céljából.

A 2000-es évek elején az egyesület fejlődése megtorpant, a horgászkörnyezet gondozottsága hiányokat szenvedett. A tóban nagy mennyiségben jelent meg a törpeharcsa, mely jelentősen megnehezítette a horgászatot, a korábbi telepítések jelentősen visszaestek.

2008-ban szervezeti változások jöttek, új vezetősége lett a horgászegyesületnek. Több megfeszített év után a két tó ismét teljes mértékben alkalmassá vált a horgászatra. Újra komolyabb haltelepítések kezdődtek. A horgászrend átalakításával új irány indult meg a sporthorgászat támogatására.

2015-ben újabb vezetőváltást követően, igazodva a megváltozott jogszabályi és adminisztrációs kötelezettségekhez átalakult, megújult az egyesület Alapszabálya, Horgászrendje, valamint egy külön szabályzatban az egyéb rendelkezések is egységesítésre kerültek. Az új vezetőség egyensúlyt teremtett a hagyományos horgászat és a sporthorgászat gondolkodás módja között. Hosszútávú haltelepítési fejlesztési tervek lettek kidolgozva. Rendezésre kerültek a területhasználat viszonyok és a halgazdálkodási jogosultság is. Egy súlyos gátsérülést követően felújításra került az Alsó tó, melynek során megvalósításra kerülhetett a régi halnevelési célú hasznosítás terve is. Bővítésre került a napijegy kínálat, letisztázott lett a horgászati költségek rendszere is. Kialakításra került a jogszabályoknak megfelelő halőrzési rendszer. Több együttműködési megállapodással olyan rendszer alakult ki, mely megkönnyíti a horgászok számára a környezet karbantartását. A tópart a szegélyező gyalogúton teljes egészében körbesétálhatóvá vált, ennek következtében jelentősen nőtt a kirándulók forgalma is.

Az egyesület jelene sokat köszönhet azoknak az alapítóknak, akik nagy lelkesedéssel, akár szabadidejük feláldozásával is letették azokat az alapköveket, amelyekre a jövőben is építhetünk. A teljes névsor felsorolása itt lehetetlen, de meg kell említeni Tóth Lajost, aki az Mgtsz főkönyvelősége mellett az egyesület elnöke, Béres Ernőt és Jandó Lászlót, akik társadalmi munkában alelnökök, és Koltai Józsefet, aki szintén társadalmi munkában az egyesület titkára volt. Mindannyiunknak köszönjük áldozatos munkájukat!

A jelenlegi vezetőség az alapítók szellemében, a mai kihívásoknak megfelelve tereli az egyre sikeresebb működés irányába a horgászegyesületet.

Horgásztavunkról büszkén mondhatjuk, hogy Zala megye egyik legkedveltebb horgász-uticélja lett.

Az egyesület jogviszonyai:

A Pusztaszentlászlói víztározó 100%-ban Pusztaszentlászló község tulajdona. Az Alsó tó nagyobb részt szintén a község tulajdona, míg a nyugati parti sáv egy magánszemély tulajdonában áll.

Az egyesületnek teljes használati joga van azon ingatlanokra, melyeken a két vízterület található.

A halgazdálkodási jog jogosultja a Pusztaszentlászló tavon, 2028-ig a törvény alapján, míg az Alsó tavon, 2032-ig haszonbérleti bérleti szerződés alapján, az egyesületünk.

A Horgásztanya épületében az egyesültnek 49%-os tulajdonjoga van.