Taggyűlési beszámoló

Beszámoló 2021. évi taggyűlés munkájáról (pdf-ben letölthető)

A veszélyhelyzet miatt tavaszról elhalasztott taggyűlést 2021. július 22-én 17:30-ra hirdette meg az egyesület vezetősége. Mivel a taggyűlésre 29 fő jelent meg, így az alapszabály értelmében a meghívóban előre kihirdetettek szerint ugyanezen napon 18:00 órakor kezdhette meg az érdemi munkát a határozatképes taggyűlés. A napirendi pontok szerint első körben a 2020. évi beszámoló és zárszámadás megtárgyalására került sor, melyeket az ismertetést követő több elismerő és dicsérő felszólalás után a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. A 2021. évi tervek tájékoztatása során nemcsak a haltelepítésekről és a pénzügyi tervekről szólt, hanem az Alsó-tavi halnevelésről és közösségi programokról, valamint a sikeres pályázatokról is szó esett. A taggyűlés nagy többséggel elfogadta az egyesület új formátumú – Mohosz előírásoknak megfelelő – horgászrendjét, valamint egyhangúlag a Gazdálkodási és fegyelmi szabályzat módosítását.

Az új Horgászrendet a közgyűlés 2021. július 23-ával hatályba léptette, ezért felhívjuk a figyelmet néhány lényeges változásra:

A horgászrend megengedi az etetőhajó használatát, annak részletszabályait a vezetőség
dolgozza ki, külön kiegészítőjegy megváltása esetén lesz biztosítva ez a jogosultság.
Változott a fogassülő és a balin elvitelének felső mérethatára. Az előbbi 60, az utóbbi 70 cm-es méretig tartható  meg, az felett nem.
Engedélyezésre került harcsás úszós horgászat esetén a kijelölt horgászhelyektől eltérés.
A compóval együtt a koi ponty is teljes elviteli tilalom alá került.
A horgászrendbe rögzítésre kerültek olyan előírások, melyeket a Mohosz által
kötelezővé tett sablon határozott meg, így különösen a horgászrendsértések után
alkalmazott szankciók mértéke is.

Kérjük a horgásztársakat, hogy a honlapon ismerkedjenek meg az új horgászrenddel és vegyék figyelembe az új szabályokat.
A taggyűlés ezen felül még döntést hozott arról is, hogy a 70. életév feletti horgásztársaknak megszüntetjük a társadalmi munkai kötelezettséget, valamint a 2022-es horgászévtől kezdődően a társadalmi munka megváltásának a díja a duplájára emelkedik.
Az ülés berekesztését követően a részvevők sült kolbászt fogyaszthattak.